Använd din röst väl!

Vi alla föds med en röst och man kommer ut skrikande. När vi växer upp så har vi ett val hur vi ska hantera våra röster, hur vi ska föra våran talan. Jag har inte varit särkilt snäll under min uppväxt och kastat hårda ord omkring mig. Varför jag har gjort det ligger nog i att jag har varit väldigt osäker. Jag har slagits med ord istället för med nävarna. Tyvärr kan jag inte ta tillbaks de ord jag yttrat, likväl som man inte kan ta tillbaks ett slag. Jag har lärt mig genom åren att det är viktigt att försöka förstå när någon yttrar elaka ord istället för att såra tillbaks. Det fungerar inte alltid, ibland spottar jag grodor som ingen annan.

Sen är det inte nödvändigt att ha i tanke att såra någon. Har man fina människor omkring sig så känner man kärlek och inget behov av att såra . Går man in i en konversation för att medvetet göra någon annan illa,då behöver man ransaka sig själv.

Kommentera